• Home
  • Author: Hanna Świątek

Author: Hanna Świątek

ROI

Wartość a nie ilość konwersji jest kluczem do sukcesu.

Każdy właściciel sklepu internetowego zakłada zwiększenie sprzedaży zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej, tym samym walcząc o jak najwyższy współczynnik konwersji. Dlatego też na wszystkich etapach tworzenia strategii marketingowej wybrane formy promocji analizowane powinny być pod kątem skuteczności na różnych etapach ścieżki zakupowej klienta. Pomaga w tym m.in. koncepcja lejka sprzedażowego, czyli założenie, że […]
5 kroków skutecznej kampanii w Internecie

Efektywność kluczem do sukcesu – 5 kroków do skutecznej kampanii.

1. USTAL CEL KAMPANII MARKETINGOWEJ. Wyznaczenie celu akcji marketingowej jest kluczowe dla późniejszego zaplanowania strategii kampanii oraz wskazania kluczowych mierników jej skuteczności. Im bardziej konkretny cel, tym łatwiej wskazać konkretne KPI jakie musimy osiągnąć w danej kampanii. Może to być na przykład przekierowanie  X  nowych użytkowników na stronę, promocja nowego produktu i sprzedanie go w […]

Optymalizacja budżetu vs efektywność kampanii.

Kluczową kwestią w planowaniu kampanii reklamowej online  jest założenie konkretnego realnego celu, który chcemy osiągnąć oraz wysokości budżetu jaki chcemy przeznaczyć na osiągnięcie założonego celu.   Dlaczego powinniśmy stosować KPI? by mierzyć skuteczność podejmowanych działań i wiedzieć, które z nich należy zmienić bądź poprawić; by zidentyfikować najbardziej efektywne działania i wykluczyć mniej efektywne; by lokalizować […]

Efekt synergii podstawą skutecznej strategii marketingowej.

Synergia to bardzo ważny proces, polegający na współdziałaniu dwóch lub więcej czynników / elementów, których łączna interakcja pozwala uzyskać większy efekt od efektu ich pojedynczego działania. Współpraca, kooperacja, współdziałanie są formami synergii i wskazują na zalety wspólnego działania, wyrażone w zwiększonych efektach, ale również dają możliwość optymalizacji kosztów ich osiągnięcia. Efekt synergii jest podstawą tworzenia […]