• Home
  • Author: Hanna Świątek

Author: Hanna Świątek

Efekt synergii podstawą skutecznej strategii marketingowej.

Synergia to bardzo ważny proces, polegający na współdziałaniu dwóch lub więcej czynników / elementów, których łączna interakcja pozwala uzyskać większy efekt od efektu ich pojedynczego działania. Współpraca, kooperacja, współdziałanie są formami synergii i wskazują na zalety wspólnego działania, wyrażone w zwiększonych efektach, ale również dają możliwość optymalizacji kosztów ich osiągnięcia. Efekt synergii jest podstawą tworzenia […]