Efekt synergii podstawą skutecznej strategii marketingowej

Efekt synergii podstawą skutecznej strategii marketingowej

Efekt synergii podstawą skutecznej strategii marketingowej

Synergia to bardzo ważny proces, polegający na współdziałaniu dwóch lub więcej czynników / elementów, których łączna interakcja pozwala uzyskać większy efekt od efektu ich pojedynczego działania. Współpraca, kooperacja, współdziałanie są formami synergii i wskazują na zalety wspólnego działania, wyrażone w zwiększonych efektach, ale również dają możliwość optymalizacji kosztów ich osiągnięcia.

Efekt synergii jest podstawą tworzenia skutecznej strategii marketingowej, łącząc zasoby organizacyjne, doświadczenie a także kompleksowe i zintegrowane działania pozwalające osiągnąć sukces.

Przechodząc do praktycznych aspektów realizacji efektu synergii w działaniach marketingowych należy zadać sobie kluczowe pytanie:

Jakie są kluczowe źródła efektu synergii?

 • Oszczędność – efektywne działania pozwalające skutecznie optymalizować budżet marketingowy
 • Usunięcie środków duplikacji – skuteczne połączenie efektywnych działań do obecnych i nowych klientów
 • Optymalizacja – efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów i doświadczeń
 • Kompleksowość – umiejętne połączenie technologii z narzędziami marketingowymi

A następnie dążąc do uzyskania efektu synergii należy przeprowadzić skuteczną realizację strategii marketingowej z wykorzystaniem synergii tzw. pozytywnych doświadczeń.

Zanim w głowie potencjalnego klienta zrodzi się uczucie niewytłumaczalnego związku z produktem/marką  potrzeba wielu spójnych i efektywnie oddziałujących komunikatów marketingowych.

Często każdy z nich osobno może niewiele znaczyć, jednak połączone w związki przyczynowo – skutkowe mają moc, która buduje nierozłączne relacje pomiędzy marką i jej konsumentem.

Jak zatem sprawić, by w natłoku informacji odbiorca otrzymał spójny i pożądany komunikat?

Badania i analizy poparte doświadczeniem i zaawansowanym zapleczem technologicznym są niezbędnym elementem zdobywania wiedzy, pozwalającej na trafne podejmowanie decyzji w planowaniu skutecznej strategii komunikacji z potencjalnym klientem. Dane dotyczące zachowań użytkowników oraz ich potrzeb, pozwalają planować i realizować skuteczne działania marketingowe, handlowe i sprzedażowe, a tym samym budować przewagę konkurencyjną.

Świadomość motywacji i oczekiwań klientów pozwala zaprojektować skuteczną komunikację. Wiedza o tym, kto jest odbiorcą marki, to nie tylko możliwość prowadzenia efektywnego marketingu, ale także spersonalizowanie oferty handlowej, a takiego właśnie podejścia oczekują dzisiejsi konsumenci.Wysyłając spójny komunikat marketingowy wieloma kanałami jednocześnie docieramy do klienta ze wzmocnioną siłą. Innymi słowy wszystkie tworzone treści i komunikaty marketingowe powinny mieć określony cel i realizować spójną wizję.

Przykład synergii w komunikacji do obecnych klientów.

Połączenie i synchronizacja działań SMS i e-mail marketingowych, które wzajemnie będą się uzupełniać i pozwolą uzyskać lepsze wyniki i zautomatyzować procesy.

Kilka przykładów, w których SMS wspiera e-mailing:

 • Sprzedaż – wysłanie wiadomości e-mail do klientów, promującej daną grupę produktów czy specjalną akcję promocyjną i jednoczesne uzupełnienie przekazu za pomocą komunikatu SMS, wzmacniającego rolę sprzedażową ograniczonym czasowo kodem rabatowym
 • Powiadomienie transakcyjne – wysłanie e-maila z informacją o dokonaniu zakupu oraz SMS-a z informacją o przewidywanym czasie dostawy przez kuriera
 • Event – skierowanie do użytkowników zainteresowanych wzięciem udziału w wydarzeniu e-maila z biletem i agendą oraz przypomnienie o wydarzeniu z najważniejszymi informacjami, kilka godzin przed nim w formie SMS-a
 • Leady (na przykładzie branży turystycznej) – na podstawie zgromadzonej wiedzy o intencjach zakupowych użytkowników możliwe jest wysłanie wiadomości e-mail z dedykowaną ofertą na wybrany kierunek i zachęcić do wypełnienia formularza leadowego. W kolejnym kroku wysłanie wiadomości SMS z pominięciem osób, które wcześniej zareagowały na wiadomość e-mail
 • Potwierdzenie wizyty – zastosowanie znajdzie np. w przypadku placówek medycznych lub biznesów usługowych, takich jak salony kosmetyczne czy fryzjerskie. E-mailing może zostać wykorzystany jako kanał potwierdzający wizytę a wiadomość SMS jako przypomnienie o wizycie na dzień lub kilka godzin przed jej odbyciem
 • Opuszczony koszyk – SMS może być zastosowany jako pierwszy kanał komunikacji przypominający o pozostawionych zakupach a następnego dnia (w przypadku braku efektu w postaci zakupu) można wysłać e-mailing z prezentacją graficzną pozostawionych produktów.  

Niezależnie od kanału komunikacji jaki wykorzystujemy w kampanii ani od celu kampanii, kluczowa jest wiedza o obecnym kliencie i umiejętność wykorzystania tych informacji do poszukiwania nowych klientów.

Takie możliwości daje marketing automation, który  pozwala na precyzyjne monitorowanie i analizowanie zachowań użytkowników.

Dzięki niemu jesteśmy w stanie w czasie rzeczywistym śledzić dogłębnie interakcje użytkownika z naszą stroną internetową analizując jego zachowanie, rozpoznawać źródła odwiedzin czy np. określać lokalizację użytkownika. Na tej podstawie użytkownik zostaje poddany segmentacji a dzięki precyzyjnie opisanym regułom automatyzacji możemy szacować „wartość” każdego odwiedzającego serwis użytkownika i odpowiednio segmentować naszą bazę kontaktów według zainteresowań czy pożądanych cech. Takie połączenie wszystkich tych mechanizmów pozwala nam zbudować profile aktualnego klienta i precyzyjnie docierać do niego z przekazem jakiego oczekuje ale również zbudować profile bliźniacze w poszukiwaniu nowych. Czym lepiej poznajemy zwyczaje zakupowe naszych klientów tym bardziej trafnie jesteśmy w stanie dobrać dopasowaną do preferencji danej osoby ofertę.

Wszystkie komunikaty reklamowe możemy personalizować między innymi na podstawie zdobytych wcześniej danych (m. in. dane behawioralne, transakcyjne czy etap zakupowy). Ten tak zwany lead scoring czyli ocenianie użytkownika, pozwala nam na doskonalenie komunikacji z klientem w wielu kanałach jednocześnie. Nie tylko wysyłamy personalizowane stricte według zachowań klienta e-maile ale również tworzymy kampanie SMS, generujemy dynamicznie dedykowane treści i banery na stronie www czy tworzymy kampanie marketingu wielokanałowego.

Przykład synergii w komunikacji do potencjalnych klientów.

 • Look like – dzięki zaawansowanej technologii możemy dokonać analizy aktualnego profilu użytkownika bazy wewnętrznej a w połączeniu ze strukturą demograficzną i behawioralną oraz założonym KPI względem grupy, można zdefiniować precyzyjnie profile skutecznie optymalizując budżet marketingowy w efektywnym dotarciu do potencjalnego klienta w komunikacji zewnętrznej
 • Optymalizacja  „poszukując nowych wykluczaj starych” – maczując dane bazy własnej  z bazami zewnętrznymi można  w komunikacji zewnętrznej wykluczyć użytkowników, którzy są już w bazie wewnętrznej. Dzięki temu nie wprowadzimy „szumu marketingowego” przekazując do tego samego użytkownika dwa rodzaje komunikacji (wewnętrzną i zewnętrzną), nie będzie czuł się „spamowany” a dodatkowo zostanie zoptymalizowany budżet, który będzie mógł zostać alokowany w inne kanały komunikacji
 • Doświadczenie – komunikacja marketingowa jest procesem dwubiegunowym, gdzie marka wysyła swoim klientom określone komunikaty, a odbiera od nich informację zwrotną. Na jej podstawie może wyciągnąć szereg istotnych wniosków dotyczących postawy względem marki i dostarczanych przez nią komunikatów. Pozwala to lepiej zrozumieć oczekiwania potencjalnych klientów i dostosować komunikaty dopasowane do ich potrzeb wyciągając wnioski z wcześniej przeprowadzonych działań
 • Indywidualizacja – zintegrowana komunikacja marketingowa musi być zindywidualizowana, dostosowana do ściśle sprecyzowanej grupy docelowej. Nie wystarczy jednak raz określić preferencji grupy docelowej, istotna jest dalsza weryfikacja reakcji odbiorców na komunikaty marketingowe. W komunikatach ważne jest, by mówić o korzyściach i przekazywać użyteczne informacje angażując a nie atakując tymi samymi informacjami zarówno w komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej

Narzędzia, technologia  i doświadczenie tworzą synergię działań pozwalających na skuteczną realizację synergii marketingowej, która w uproszczeniu da się zdefiniować za pomocą równania: 2+2=5.

Planując strategię marketingową należy zwrócić kluczową uwagę na synergię i kompleksowość działań marketingowych dopasowanych do potrzeb współczesnego konsumenta i wybrać partnera do jej realizacji, który pozwoli zmaksymalizować  zwrot z inwestycji w wydatki marketingowe dzięki zapleczu technologicznemu a także synergii pozytywnych doświadczeń.

70% naszych decyzji zakupowych podejmujemy w oparciu o to, jak jesteśmy traktowani jako ludzie, a tylko 30% bazuje na właściwościach produktu“. – John McKean

Autor wpisu:


Piotr Kudzior

Project Manager

Pokaż e-mail[email protected]