Geo Mobile Metrics, czyli wykorzystanie danych offline do przeprowadzenia skutecznej kampanii online

Geo Mobile Metrics, czyli wykorzystanie danych offline do przeprowadzenia skutecznej kampanii online

GEO MOBILE METRICS czyli wykorzystanie danych offline do przeprowadzenia skutecznej kampanii online

Chociaż liczba osób dokonujących zakupów w Internecie stale rośnie, to wciąż dużą grupę stanowią użytkownicy, którzy zapoznają się z asortymentem klienta w sklepie internetowym a ostateczną decyzję zakupową podejmują w sklepie stacjonarnym. Obecnie narzędzia marketingu internetowego oraz marketing automation umożliwiają integrację komunikacji online i offline, co pozwala na pełne zaangażowanie użytkownika oraz dotarcie do niego niezależnie od tego, czy odwiedził sklep stacjonarny czy internetowy. Na rynku istnieją jednak marki, które nie prowadzą sprzedaży online. Co wtedy?

Brak platformy sprzedażowej nie wyklucza stosowania narzędzi marketingu internetowego. Wręcz przeciwnie. Zaawansowane technologie, pozwalają na analizowanie zachowania użytkowników w świecie rzeczywistym oraz wykorzystywanie tych danych w procesie optymalizacji kampanii marketingowych, prowadzonych w Internecie. Analiza zachowania użytkownika w jego naturalnym otoczeniu daje nam szeroką wiedzę o jego przyzwyczajeniach, preferencjach i potrzebach. Z punktu widzenia marketera jest to wiedza niezmiernie cenna i może stać się podstawą skutecznej strategii marketingowej. Istotą komunikacji opartej o aktywność konsumentów w świecie rzeczywistym jest analiza odwiedzanych przez nich miejsc, określenia przedziałów czasowych wizyt a także ich częstotliwości. Dane te pozwalają na bardzo precyzyjne określenie grupy docelowej klienta.

Powyższe rozwiązanie jest idealne dla sieci sklepów stacjonarnych, które otwierają nową lokalizację i chcą poinformować o tym możliwie największą liczbę osób a także organizatorów wydarzeń, którym zależy na dotarciu do konkretnej grupy użytkowników. Jednak nie tylko, praktycznie każda firma, która posiada swoją placówkę stacjonarną może przetestować kampanię, opartą o dane lokalizacyjne, i przekonać się o jej skuteczności w dotarciu do klientów.

Dla  zobrazowania zasad działania kampanii możemy przedstawić prosty schemat:

Oferta może być kierowana do:

  • osób odwiedzających sklepy konkurencji
  • osób regularnie pojawiających się w miejscach potencjalnie wskazane dla grupy docelowej

Powyższe rozwiązania to jedynie część możliwości wykorzystania danych, pozyskiwanych z analizy zachowania użytkowników w świecie offline. Kampania oparta o te dane może zostać wsparta dedykowanymi kuponami rabatowymi, powiązanymi z rozbudową bazy własnej klienta. Strategia marketingowa, wspierająca sprzedaż offline, wykorzystująca kanały komunikacji online, przyczynia się nie tylko do optymalizacji kosztów kampanii, ale także budowanie własnych profili użytkowników, które mogą być wykorzystywane w kolejnych etapach komunikacji z użytkownikami.

Autor wpisu:


Piotr Kudzior

Project Manager

Pokaż e-mail[email protected]