Efektywność kluczem do sukcesu – 5 kroków do skutecznej kampanii marketingowej

Efektywność kluczem do sukcesu – 5 kroków do skutecznej kampanii marketingowej

Efektywność kluczem do sukcesu – 5 kroków do skutecznej kampanii

1. USTAL CEL KAMPANII MARKETINGOWEJ.

Wyznaczenie celu akcji marketingowej jest kluczowe dla późniejszego zaplanowania strategii kampanii oraz wskazania kluczowych mierników jej skuteczności. Im bardziej konkretny cel, tym łatwiej wskazać konkretne KPI jakie musimy osiągnąć w danej kampanii. Może to być na przykład przekierowanie  X  nowych użytkowników na stronę, promocja nowego produktu i sprzedanie go w liczbie X egzemplarzy lub  zdobycie X nowych klientów etc.

Podsumowując – cel musi być więc skonkretyzowany, mierzalny, akceptowany a przede wszystkim realny.

Przygotowując strategię kampanii wizerunkowo-edukacyjnej należy pójść szerzej i określić bardziej rozbudowane cele, które w konsekwencji dążą oczywiście do uzyskania celu głównego.

2. ZDEFINIUJ GRUPĘ DOCELOWĄ KAMPANII MARKETINGOWEJ.

Akcja marketingowa powinna być skierowana do konkretnej grupy odbiorców. Im węższa grupa docelowa, do której chcemy skierować komunikację, tym łatwiej ustalić środki przekazu. Trzeba mieć jednak na uwadze, że możliwy jest wzrost kosztu dotarcia do wąskiej grupy docelowej. Dzisiejsze możliwości performance pozwalają jednak zaplanować działania z wykorzystaniem różnych mechanizmów targowania (behawioralne, wg intencji zakupowych, kontekstowe) a dzięki temu pozwalają skutecznie utrzymać zrównoważony koszt dotarcia z zachowaniem precyzyjnego targowania.

Ważne jest aby pamiętać, że jeżeli nasza grupa docelowa jest zdefiniowana tylko względem wieku, geolokalizacji i np. zainteresowań, to warto jeszcze podzielić ją wg płci i wg tego przygotować dwa różne komunikaty co (jak wynika z badań) podnosi precyzyjność w dotarciu z właściwym przekazem do właściwej grupy docelowej.

Inne treści i komunikaty  przygotowuje się dla kobiet, inne dla mężczyzn i zupełnie inaczej podchodzi się do grupy nastolatków (przykład, gdyby nasza grupa obejmowała przedział 16-35 lat). Na młode osoby działają argumenty emocjonalne, a na dorosłych racjonalne uzasadnienia. Precyzyjne określenie użytkowników, do których ma zostać skierowana dana kampania, pozwoli ci dostosować nośniki reklamy i dobrać elementy przekazu, oddziałujące na najwyższą skuteczność całej akcji marketingowej.

Podsumowując: precyzyjnie określ grupę docelową i docieraj do niej z indywidualnym przekazem.

Przy planowaniu kampanii, powinniśmy pójść szerzej i określić konkretne zachowania grupy docelowej vs konsumowane media. Przykład:

3. ZAPLANUJ PRZEBIEG KAMPANII MARKETINGOWEJ.

Każda akcja, kampania  z definicji ma swój początek i koniec, dlatego ważne jest wyznaczenie ram czasowych. Termin startu jest ważny ale ważne jest również precyzyjne określenie terminu zakończenia  działań aby móc podsumować wyniki i wyciągnąć wnioski na przyszłość.

Po ustaleniu celu, grupy docelowej oraz terminu akcji marketingowej ważne jest zastanowienie się nad treściami oraz kanałami komunikacji.

Kanały komunikacji są ściśle powiązane z celem akcji, grupą docelowa a przede wszystkim z budżetem. Planując akcję marketingową musimy pamiętać, że kluczową kwestią jest założenie konkretnego realnego celu, który chcemy osiągnąć oraz  budżetu jaki chcemy lub możemy przeznaczyć na osiągnięcie tego celu. W celu zaplanowania skutecznej akcji marketingowej w ramach konkretnego wskazanego budżetu, warto przeanalizować już na etapie planowania, który model zakupu mediów będzie dla nas optymalny kosztowo i bliski uzyskania KPI.

Więcej na temat modeli zakupu i optymalizacji budżetu tutaj: https://admetrics.pl/blog/optymalizacja-budzetu-vs-efektywnosc-kampanii/

Przykładowe kanały komunikacji:

PodsumowującMonitoruj, analizuj i reaguj w „real time”.

  • monitoring generowanego ruchu
  • analiza konwersji i jakości ruchu
  • optymalizacja działań vs mierniki skuteczności kampanii

4. PRZEPROWADŹ ANALIZĘ SKUTECZNOŚCI KAMPANII MARKETINGOWEJ.

Każda przeprowadzona kampania marketingowa powinna zostać poddana szczegółowej analizie i oceniona jej skuteczność. Można korzystać z różnych narzędzi do analizowania kampanii reklamowej, korzystając m.in. z  płatnych i bezpłatnych ich form. Oprócz tradycyjnych, nieśmiertelnych arkuszy kalkulacyjnych czy Google Analytics przydadzą się również rozwiązania Marketing Automation z zaawansowaną analityką konwersji i ROI. Dzięki temu łatwiej i szybciej będzie można wyliczyć pożądane wskaźniki i badać skuteczność działań regularnie a nie tylko na zakończenie kampanii.

Przykład:

Podsumowując: W zależności od celu i założeń kampanii, różny będzie pomiar jej skuteczności i mierniki jej skuteczności, ważne jest aby potrafić je interpretować i wyciągać wnioski, które pomogą w rozwoju biznesu i skutecznemu optymalizowaniu budżetu przy wzroście efektywności prowadzonych działań.

5. RAPORT KOŃCOWY PRZEPROWADZONEJ KAMPANII MARKETINGOWEJ

Kiedy już zakończysz akcję kampanię marketingową, zbierz wszystkie dane monitorowane w trakcie przeprowadzonych działań i przygotuj końcowy raport. Raport ma służyć nie tylko samemu podsumowaniu efektywności, ale wyciągnięciu wniosków, które pomogą ci zorganizować kolejną, jeszcze bardziej efektywną kampanię w przyszłości.

Dzięki wnikliwej analizie będziesz w stanie określić:

  • Preferencje swoich klientów w stosunku do formy oraz treści reklam, co z kolei umożliwi Ci uniknąć nadmiernych kosztów, związanych z przygotowaniem grafiki i tekstów marketingowych
  • Najbardziej efektywne kanały komunikacji, dzięki czemu będziesz mógł skutecznie optymalizować budżety marketingowe

Podsumowując: O działaniach marketingowych trzeba myśleć racjonalnie i rozsądnie. Każda złotówka budżetu marketingowego powinna zostać efektywnie zaplanowana i skutecznie zoptymalizowana pod wskazane KPI.

Autor wpisu:


Piotr Kudzior

Project Manager

Pokaż e-mail[email protected]